Zajęcia rewalidacyjne

W naszej placówce prowadzone są następujące zajęcia rewalidacyjne:

13/05/2016 Dogoterapia
Dogoterapia

Dogoterapia to metoda wykorzystująca psy w rehabilitacji osób  z niepełnosprwnościami, chorych, samotnych i starszych. Główne działanie tego rodzaju terapii kontaktowej polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie i ułatwia przejście choroby.

18/02/2016 Terapia Psychologiczna
Terapia Psychologiczna

Terapią psychologiczną w ZNPOS obejmowane są wszystkie dzieci i młodzież mające trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym bądź społecznym. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest diagnozą psychologiczną. Prowadzimy zajęcia indywidualne lub grupowe, na których uczniowie nabywają kompetencje komunikacyjne, uczą się wyrażania własnego zdania, rozpoznawania własnych emocji i sposobów radzenia sobie z nimi.

08/12/2015 Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia SI jest adresowana do dzieci, których układ nerwowy nieprawidłowo integruje docierające do niego bodźce sensoryczne.

25/09/2015 Zajęcia w Sali Doświadczania Świata
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

W Przystani wychowankowie i uczniowie maja możliwość poznawania siebie, rozwijania swoich zmysłów oraz rozumienia świata właśnie przy pomocy tej terapii. Urządzenia zgromadzone w tej sali dają możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu.

14/05/2015 Zajęcia muzyczno-ruchowe
Zajęcia muzyczno-ruchowe

Ogólnym celem zajęć muzyczno ruchowych jest wpływanie na wszechstronny rozwój ucznia (emocjonalny, społeczny, psychomotoryczny).

14/05/2015 Terapia widzenia
Terapia widzenia

Rehabilitacja wzroku (inaczej terapia widzenia) jest subdyscypliną tyflopedagogiki (pedagogika osób słabowidzących i niewidomych), dziedziną, która opiera się na wiedzy z wielu różnych nauk: psychologii, pedagogiki, socjologii, okulistyki oraz optyki.

14/05/2015 Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna w naszej szkole obejmuje wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy oraz ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzamy diagnozę, po której dla każdego dziecka w zależności od występującego zaburzenia dobieramy indywidualny program terapii logopedycznej.

14/05/2015 Rehabilitacja ruchowa
Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa w ZNPOS prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty z zakresu rehabilitacji i neurologii oraz w oparciu o ocenę funkcjonalną możliwości motorycznych dziecka Gross Motor Function Moisture.

14/05/2015 Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Udział w zajęciach wpływa stymulująco na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka. Uczniowie, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych tą metodą poznają swoje otoczenie, uczą się czuć w nim bezpiecznie, wskazują swoje części ciała, świadomie kontrolują swoje ciało i jego ruchy. Świadomie używają swojej siły, inicjują ćwiczenia, nawiązują relację z innymi, a także starają się wyrażać emocje adekwatne do sytuacji (radość, niezadowolenie).

14/05/2015 Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w porozumiewaniu się (AAC)
Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami w porozumiewaniu się (AAC)

Człowiek dzięki mowie poznaje otaczający go świat, wyraża swoje potrzeby, oczekiwania, emocje, buduje własną tożsamość czy zawiera nowe znajomości. Natomiast osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi wymagają w tym celu zastosowania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC – augmentative and alternative communication).

14/05/2015 Zajęcia sportowe Boccia
Zajęcia sportowe Boccia

Boccia to dyscyplina sportowa posiadająca ogromne walory rehabilitacyjne i integracyjne. Jest uniwersalną dyscypliną paraolimpijską, którą może uprawiać każdy, bez względu na rodzaj i stopień dysfunkcji.

13/05/2015 Hipoterapia
Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z wielu form usprawniania psychoruchowego. Jej ogromną zaletą jest fakt, iż oddziaływuje ona nie tylko na sferę ruchową dziecka ale także emocjonalną, społeczną i sensoryczną.

Warto zobaczyć

 • Praca, praca, praca... 06/09/2018
  Praca, praca, praca...

  Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz podnosić swoje kompetencje zawodowe u nas możesz zacząć realizować siebie. Stowarzyszenie Budujemy Przystań poszukuje osoby na stanowisko ASYSTENT NAUCZYCIELA

Z bloga

 • Zabawy w naśladowanie
  Relacje między dziećmi we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka po wakacjach widocznie się umocniły; Franek i Natalia bawią się w karmienie lali, zabawę opartą na czynnościach…
  19Wrz
 • Czy lekarze boją się pacjentów z niepełnosprawnościami?
  ,,Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz” pisał kiedyś J. Kochanowski. Słowa poety, wciąż aktualne , bo nie ma ważniejszej rzeczy…
  11Maj

O Stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu powstało w 2011 roku i rozpoczęło działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Od roku 2012 prowadzi Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, w budynku dawnego internatu Szkół Agrotechniczych, przy ulicy Wośnickiej 125c.
Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła" oraz uczestniczymy w Akcji ,,1% dla mojej szkoły". Zapoznaj się ze sprawozdaniem.
Jesteśmy członkami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, której misją jest porozumienie na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce (www.siecmpd.pl).

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Budujemy Przystań / Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych

 • ul. Wośnicka 125c
  26-600 Radom

 • +48 48 3343505

 • budujemyprzystan@gmail.com