Komunikacja nie tylko od Święta!

Rok 2021 prawie już za nami, zbliżając się do końca chcemy podsumować kilka działań AAC, które wydarzyły się w ostatnich miesiącach.

“Wyjdź, zabierz głos i przebij się w odradzającym się świecie!” to hasło przewodnie, które ogłosiło Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC.

Idąc za tą myślą po raz piąty zorganizowaliśmy Przegląd Recytatorski przedszkoli, szkół podstawowych i ponad podstawowych dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi oraz różnymi niepełnosprawnościami. Przegląd miał formę on-line i wzięło w nim udział kilkadziesiąt placówek oświatowych z całego kraju.
Uczniowie naszej szkoły i dzieci z przedszkola także zaprezentowali swoje recytatorskie zdolności w Przeglądzie. Wypadli fantastycznie. Cieszymy się, że to wydarzenie pozwoliło tak wielu osobom niemówiącym zaprezentować się przed szeroką widownią internetową.

To nie jedyne wydarzenie internetowe, które miało miejsce w ciągu tego miesiąca. Nasza placówka wzięła także udział w challeng’u organizowanym przez Inicjatywa Centrum Terapii i Diagnozy Puławy, które polegało na złożeniu życzeń za pomocą różnych metod i technik wykorzystując urządzenia AAC, np. PCSów, piktogramów, gestów makaton, języka migowego, komunikatorów i innych aplikacji. Życzenia złożyliśmy i co najważniejsze w akcję włączyliśmy następne placówki z terenu naszego kraju.

Stworzyliśmy AAC-owe gabloty w szkole. Zawisły w nich zdjęcia z zajęć i symbole z naszych codziennych działań. AAC’owo żyje cała nasza szkoła.

Nasze uczennice Paulina i Wiktoria wzięły udział w szkolnym konkursie na plakat, który nosił tytuł “Komunikacja niejedno ma oblicze”. Dziewczyny świetnie ukazały w jaki sposób komunikują się z koleżankami i kolegami w szkole.

Na bieżąco robimy superwizje naszej pracy ze specjalistką AAC Magdaleną Grycman. Pozwala to udoskonalać naszą pracę tak, aby wszystkie nasze działania były dobrze dopasowane do komunikacji naszych uczniów.

Miesiąc AAC stał się także początkiem publikowania na naszych mediach społecznościowych grafik z różnymi mitami, które krążą w związku z komunikacją alternatywną i wspomagającą. Jako placówka, która bardzo mocno stawia na AAC, chcemy rozprawiać się i obalać pewne nieprawdziwe informacje, jak np. to, że AAC opóźnia i jest przeszkodą w rozwoju mowy werbalnej.

Komunikacją AAC w Przystani pracujemy nie tylko od święta. AAC w naszej placówce to podstawa pracy i funkcjonowania naszych uczniów każdego dnia. Bez komunikacji nie jesteśmy w stanie osiągać stawianych naszym uczniom celów, a tym samym powodować, aby byli sprawczy i stawali się samodzielni.

You are currently viewing Komunikacja nie tylko od Święta!
budujemyprzystan