My też czytamy – Jak to robimy w Przystani

Zakładając bibliotekę szkolną chcieliśmy, aby jej głównymi (ale nie jedynymi) użytkownikami byli nasi uczniowie – osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza te z zaburzeniami komunikacyjnymi.

Istotnym działaniem organizacyjnym stało się dostosowanie miejsca, w którym miała funkcjonować biblioteka i dobór odpowiednich środków dydaktycznych uwzględniających zarówno ograniczenia jak możliwości naszych uczniów.

Największą przeszkodą dla naszych uczniów był fakt, iż dostępne na rynku czytelniczym książki w zdecydowanej większości nie stwarzały możliwości do aktywnego czytania. Koniecznym więc stało się dostosowanie już istniejących książek lub stworzenie nowych. Ta swoista adaptacja przebiega w następujący sposób: gotowy tekst literacki zastępowany jest symbolami PCs, nauczyciele tworzą nowe książki zarówno w formie papierowej –jak i multimedialnych prezentacji – które później za pomocą komputerów czytają nasi uczniowie. Warto wspomnieć iż placówka nasza posiada bogaty zbiór książek w formie elektronicznej dostępny na serwerze.

W naszej placówce istnieje możliwość korzystania z zasobów biblioteki na miejscu jak również wypożyczania ich do domu – przez uczniów i ich rodziców.

Biblioteka posiada zbiór literatury specjalistycznej (w tym periodyków) ukierunkowanej na potrzeby pracujących terapeutów i nauczycieli i uwzględniającej specyfikę naszej placówki.

W placówce cyklicznie organizowane są zajęcia biblioteczne, w których biorą udział uczniowie z grup przedszkolnych i szkoły podstawowej.
Oprócz wyżej wspomnianych działań poszukiwaliśmy innych inspiracji mających na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych u naszych uczniów. I tak trafiliśmy na teatrzyk Kamishibai – teatr ilustracji – który jest techniką opowiadania i czytania wywodzącą się z dalekiej Japonii. Warto wspomnieć, iż ta forma pracy z uczniami jest obecnie jedną z ich ulubionych, jak i najczęściej stosowaną przez terapeutów oraz nauczycieli w ZNPOS.

Na stałe zagościła też metoda czytania wrażeniowego – którą z powodzeniem stosujemy w pracy z młodszymi dziećmi i uczniami mającymi problem z utrzymaniem przez dłuższy czas uwagi i koncentracji. Jak sama nazwa wskazuje – „czytanie wrażeniowe ma na celu pozostawienie w dziecku wielu wrażeń – nie tylko płynących ze słuchania tekstu i patrzenia na ilustracje ale i wrażeń płynących z ruchu, gestów, emocji wyrażanych mimiką a nawet z muzyki i tańca na siedząco. Bo czytanie wrażeniowe to smakowanie literatury wszystkimi zmysłami”. Czytanie takie często łączymy z aktywnością: plastyczną – malowanie farbami, muzyczną – grą na instrumentach, ruchową – wykorzystującą różne przybory ćwiczebne.

Warto wspomnieć, iż dbając o naszych najmłodszych czytelników doposażamy bibliotekę w książki przestrzenno – dotykowe, interaktywne i dźwiękowe – wszystko po to aby nie tylko uatrakcyjnić zajęcia biblioteczne i poszerzyć księgozbiór – lecz przede wszystkim by nasi uczniowie w czynny sposób brali udział w lekcjach czytelniczych – stając się ich czynnymi uczestnikami.

mgr Norbert Kacprzak
oligofrenopedagog

You are currently viewing My też czytamy – Jak to robimy w Przystani
Czytanie AAC Budujemy Przystań