Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu powstało z inicjatywy ludzi pragnących zmieniać na lepszy świat osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych, gdzie edukacja i terapia są maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Wiemy jak ważne jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju już u kilku miesięcznych dzieci, dlatego dla nich również oferujemy terapię tworząc tym samym szanse na prawidłowy ich rozwój.
 
W naszym regionie jesteśmy specjalistami w komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym zakresie. Specjalizujemy się w pracy z uczniami z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, stosujemy szereg innowacyjnych metod usprawniających ich rozwój psychoruchowy.

Realizujemy różnorodne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy każdej okazji zachęcamy wszystkich do włączenia się w aktywne działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Nasza misja

Zarząd

Krzysztof Łyżwiński – Prezes Zarządu Stowarzyszenie

Prezes i współzałożyciel Przystani. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi, zarządzanie w oświacie, oligofrenopedagogikę, psychologię. Jest absolwentem programów Szkoła Liderów – Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolność, NGO Promengo dedykowanego dla kadry menadżerskiej trzeciego sektora oraz PSIK Social Business Accelerator zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Należy do Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. W 2018 roku na zaproszenie Departamentu Stanów Zjednoczonych brał udział w International Visitor Leadership Program w USA aby zgłębiać wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów obszarach rządowych, samorządowych i pozarządowych. Członek stowarzyszenia Alumni, zrzeszającego absolwentów amerykańskich programów stypendialnych. Jest Certyfikowanym Coachem oraz Trenerem Biznesu i Rozwoju Osobistego. Ukończył Szkołę Fundraisingu dla zaawansowanych. Uwielbia czytać i się uczyć. Jest trenerem biznesu i rozwoju osobistego w Eneba Szkolenia Coaching. Wierzy w ludzi i idący za tym potencjał, który wpływa na zmiany w społeczeństwie. Mąż oraz tata Zuzanny i Matiego.

Aneta Kalbarczyk – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

Ukończyła Politechnikę Radomską im. Kazimierza Pułaskiego na wydziale pedagogicznym, podyplomowo oligofrenopedagogikę. Absolwentka IV Edycji PROMENGO Programu Menadżerowie NGO adresowanego do Kadry Menadżerskiej III Sektora oraz Programu PROMISSIO Strategicznego Programu Rozwoju Fundraisingu dla Organizacji. Uczestniczka VI edycji programu PSIK Social Business Accelerator zainicjowanego w 2011 roku przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, przy współpracy z Ashoką. Certyfikowany Coach oraz Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego w Eneba Szkolenia Coaching

Agnieszka Jędrzejewska – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia

Ukończyła Szkołę Odzieżową ponieważ uwielbia szyć, tworzy przepiękne stroje, dekoracje okienne i książeczki sensoryczne dla swojej córki Liliany. Aby móc porozumiewać się ze swoim nie mówiącym synem Jakubem ukończyła kilka kursów i szkoleń z zakresu komunikacji alternatywnej AAC, Makaton oraz Mówik. Wolne chwilę poświęca na czytanie książek. Swoją sumiennością i odpowiedzialnością każdą powierzoną sprawę doprowadza do końca. Idzie przez życie z dewizą ,,Rób to do czego jesteś przekonana”.

Wojciech Stanios – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Absolwent administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Od 2014 roku związany ze Stowarzyszeniem Budujemy Przystań. Członek zespołu konsultacyjnego ds współpracy organizacji pozarządowych z samorządem w Radomiu. Jest także Self Adwokatem. Lubi kontakt z ludźmi. Jest otwarty na nowe wyzwania. W stowarzyszeniu jak i w innych działaniach jest głosem doradczym osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.  

STATUT STOWARZYSZENIA

SPRAWOZDANIA

Tworzymy lepszy świat dla ludzi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym budując rzeczywistość, w której będą rozumiani i akceptowani przez otoczenie.