Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu powstało z inicjatywy ludzi pragnących zmieniać na lepszy świat osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych, gdzie edukacja i terapia są maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Wiemy jak ważne jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju już u kilku miesięcznych dzieci, dlatego dla nich również oferujemy terapię tworząc tym samym szanse na prawidłowy ich rozwój.
 
W naszym regionie jesteśmy specjalistami w komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla osób niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym zakresie. Specjalizujemy się w pracy z uczniami z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, stosujemy szereg innowacyjnych metod usprawniających ich rozwój psychoruchowy.

Realizujemy różnorodne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy każdej okazji zachęcamy wszystkich do włączenia się w aktywne działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Nasza misja

Zarząd

 

Monika Kępczyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

   Anna Boruta – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

 

 

Norbert Kacprzak – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia

 

Członkowie Zarządu   Stowarzyszenia

 

 Justyna Głuchowska –   sekretarz 

 Dorota Demska

 Karolina Belowska

 Beata Frączyk

STATUT STOWARZYSZENIA

SPRAWOZDANIA

Tworzymy lepszy świat dla ludzi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym budując rzeczywistość, w której będą rozumiani i akceptowani przez otoczenie.