Praca dla nauczyciela i logopedy

Poszukiwany do pracy – logopeda lub logopedka 🙂
 
Podstawowe zadania na stanowisku:
 
– praca z uczniami z niepełnosprawnościami
– realizowanie podstawy programowej
– prowadzenie dokumentów obowiązujących w placówce
– opracowywanie dokumentów w tym IPET
– współpraca z ośrodkami specjalistycznymi
– przeprowadzanie diagnozy logopedycznej
– opracowywanie i realizowanie programu terapii logopedycznej
– współpraca z zespołem terapeutycznym
– kontakty z rodzicami uczniów
 
Poszukujemy kandydatów, którzy:
 
– posiadają studia wyższe na kierunku logopedia
– ukończyli oligofrenopedagogikę
– posiadają doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
– są otwarte na zdobywanie wiedzy
– potrafią pracować w zespole
– posiadają umiejętność współpracy z rodzicami
Oferujemy:
– pracę w miłej atmosferze
– możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania
– umowę o pracę
 
Poszukiwany do pracy – nauczyciel oligofrenopedagog

Podstawowe zadania na stanowisku:

– praca z uczniami z niepełnosprawnościami
– realizowanie podstawy programowej
– prowadzenie dokumentów obowiązujących w placówce
– opracowywanie dokumentów w tym IPET
– kontakty z rodzicami uczniów

Poszukujemy kandydatów, którzy:

– posiadają studia wyższe pedagogiczne (edukacja)
– ukończyli oligofrenopedagogikę
– posiadają doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
– są otwarte na zdobywanie wiedzy
– potrafią pracować w zespole
– posiadają umiejętność współpracy z rodzicami
Oferujemy:
– pracę w miłej atmosferze
– możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
– wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania
– umowę o pracę
 
Wysyłając CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny na e-mail: biuro@budujemyprzytan.org Prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 
biuro@budujemyprzystan.org
 
ul. Wośnicka 125c 26-600 Radom
tel.(48) 334 35 05
 
 
You are currently viewing Praca dla nauczyciela i logopedy
Logopeda