Praca, praca, praca…

Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz podnosić swoje kompetencje zawodowe u nas możesz zacząć realizować siebie. Stowarzyszenie Budujemy Przystań poszukuje osoby na stanowisko ASYSTENT NAUCZYCIELA

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • Wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych, higienicznych i opiekuńczych
 • Zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom/uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, uroczystości.
 • Współpraca z nauczycielami i terapeutami w zakresie zachowania spójności oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych w stosunku do uczniów.
 • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do zajęć według wskazań nauczyciela.

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie,
 • doświadczenia w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami,
 • umiejętności nawiązywania relacji z dziećmi i ich rodzicami,
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój,
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy.

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze w zespole specjalistów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania
 • pracę na umowę na pełny etat

Miejsce pracy: Radom

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie CV na adres email: budujemyprzystan@gmail.com

Informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Budujemy Przystań z siedzibą w Radomiu (26 – 600) przy ul. Wośnickiej 125 C , adres e-mail: budujemyprzystan@gmail.com nr tel. (48) 334 35 05 , wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406556 REGON: 145948459 NIP: 948-25-96-762.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: firmy i osoby wspierające proces rekrutacji
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

You are currently viewing Praca, praca, praca…