Read more about the article Zajęcia odpłatne
Zajęcia odpłatne

Zajęcia odpłatne

Zajęcia odpłatne Rodzaj zajęcia Opis Cena/czas Konsultacja psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Konsultacja psychologiczna skierowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców / opiekunów.…

Czytaj dalejZajęcia odpłatne
Read more about the article Terapia Ręki
terapia ręki radom

Terapia Ręki

Terapia ręki Czym jest w naszej placówce Terapia Ręki? Większość naszych uczniów ma trudności z samoobsługą, komunikacją i interakcjami społecznymi, a także zabawą i umiejętnościami szkolnymi. W naszej szkole prowadzimy…

Czytaj dalejTerapia Ręki
Read more about the article Terapia Logopedyczna
terapia logopedyczna radom

Terapia Logopedyczna

Terapia logopedyczna Czym jest w naszej placówce Terapia Logopedyczna? Terapia logopedyczna wcale nie musi być nudna. W Stowarzyszeniu Budujemy Przystań w Radomiu staramy się, aby dzieci dobrze się bawiąc, nabywały…

Czytaj dalejTerapia Logopedyczna
Read more about the article Terapia Psychologiczna
terapia psychologiczna radom

Terapia Psychologiczna

Terapia psychologiczna Czym jest w naszej placówce Terapia Psychologiczna? Zajęcia psychologiczne w naszej placówce są prowadzone na każdym etapie kształcenia: tj. w przedszkolu, szkole podstawowej oraz szkole przysposobienia do pracy.…

Czytaj dalejTerapia Psychologiczna
Read more about the article Terapia Tomatisa
Terapia Tomatisa Radom

Terapia Tomatisa

Terapia Tomatisa Czym jest trening słuchowy metodą prof. A.A. Tomatisa? Trening słuchowy metodą prof. A.A. Tomatisa jest metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej, a w skrócie metodą kształcenia uwagi słuchowej. Jak sama nazwa…

Czytaj dalejTerapia Tomatisa