Zajęcia odpłatne

Zajęcia odpłatne

Zajęcia odpłatne

Rodzaj zajęcia Opis Cena/czas
Konsultacja psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Konsultacja psychologiczna skierowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców / opiekunów. Niekiedy konsultacja wymaga kilku spotkań z psychologiem. Na pierwsze spotkanie zapraszani są zawsze tylko rodzice dziecka. Jest to czas na przedstawienie przez rodziców ich obaw, wątpliwości czy niepokojów dotyczących zachowania dziecka lub jego rozwoju. Podczas rozmowy poruszane są tematy relacji w rodzinie, kontaktów społecznych dziecka z rówieśnikami, zainteresowań, mocnych i słabych stron dziecka. Niekiedy rodzice dostają do wypełnienie (do domu ) dodatkowy kwestionariusz dotyczący rozwoju i funkcjonowania dziecka.

Niezwykle cenne dla diagnozy jest wypełnienie go przez obojga rodziców. Kolejne spotkanie/spotkania to zwykle czas dla psychologa i dziecka. Rozmowy, zabawy, zadania – służą zarówno budowaniu bezpiecznej relacji terapeutycznej jak i obserwacji zachowań oraz diagnozie. Po zakończeniu spotkań z dzieckiem odbywa się spotkanie z rodzicem/opiekunem, które ma na celu omówienie obserwacji i spostrzeżeń specjalisty, przekazanie wniosków i oddziaływań terapeutycznych.
160 zł/50-60 min
Opinia psychologiczna
Opinia wydawana jest na podstawie wcześniejszej konsultacji psychologicznej.
90 zł
Warsztaty psychologiczne dla dzieci – przygotowujące do rozpoczęcia etapu szkolnego.
Cykl warsztatów (10 spotkań) mających na celu kształtowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, które kończą przedszkole i rozpoczną od nowego roku etap szkolny. Warsztaty obejmować będą między innymi: budowanie odporności emocjonalnej, poczucia własnej wartości, rozpoznawanie emocji własnych i innych osób oraz prawidłowe ich wyrażanie, naukę rozwiązywania konfliktów. Warsztaty odbywają się jeden raz w tygodniu, w grupie do 10 osób.
60 zł/ os / 50 min
Trening Umiejętności Społecznych
Trening Umiejętności Społecznych dedykowany jest dla dzieci doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, będących w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia odbywają się w grupach 2-4 osobowych. W trakcie treningu pracujemy między innymi nad emocjami, empatią, samooceną, komunikacją, odreagowaniem napięcia, współpracą oraz umiejętnościami społecznymi. Ponadto na zajęciach dzieci uczą się także jak zawierać nowe znajomości, jak reagować na krytykę czy też w jaki sposób prowadzić dialog.
60 zł/os / 45 min
Konsultacja logopedyczna
Konsultacja logopedyczna to pojedyncze spotkanie z logopedą podczas którego można porozmawiać na temat rozwoju mowy i wymowy dziecka, dopytać o to w jaki sposób go stymulować, omówić problem.

Z konsultacji mogą również korzystać dorośli chcący porozmawiać na temat wypracowania wady wymowy, czy terapii w trakcie leczenia ortodontycznego.
160 zł / 45-60 min
Diagnoza logopedyczna
-
-
Opinia logopedyczna
Wydanie pisemnej opinii logopedycznej. Opinia wydawana jest na podstawie wcześniejszej diagnozie logopedycznej.
90 zł
Instruktaż masażu logopedycznego
Instruktaż masażu logopedycznego. Logopeda podczas spotkania uczy rodzica/ opiekuna w jaki sposób wykonywać masaż.
100 zł / 30 min
Rehabilitacja: Terapia - Skoliozy i wady postawy
Ćwiczenia rehabilitacyjne dedykowane są dzieciom w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym u których stwierdzono: - boczne skrzywienie kręgosłupa ( skolioza) -plecy okrągłe i płaskie -koślawość kolan -szpotawość kolan -płaskostopie - inne wady postawy. Proces usprawniania oparty jest na ocenie postawy ciała ( zdjęcie RTG, testy dynamiczne i statyczne),a następnie dobraniu indywidualnej terapii kierowanej na przywracanie prawidłowego napięcia mięśniowego, korekcji nieprawidłowych wzorców posturalnych i eliminowaniu przyczyn dotyczących wad postawy. Ćwiczenia rehabilitacyjne dobierane są pod kątem potrzeb konkretnego dziecka wykonywane pod okiem fizjoterapeuty. Na wizytę wskazane jest przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej.
115 zł / 45 min
Terapia ręki
Terapia ręki polega na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców mające na celu zaangażowaniu całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań. Terapia wpływa na poprawę funkcjonowania ręki czyli: zdolności trzymania przedmiotu( odruch chwytu), zdolności przenoszenia ciężaru (siła ręki), zdolności manipulacyjnych ( rysowania, pisania). Terapia ręki skierowana jest do dzieci, które: - niechętnie podejmują czynności manualne ( nie lubią lub unikają malowania i lepienia) -mają wyraźnie obniżone napięcie lub zbyt wysokie w kończynie górnej lub obręczy barkowej. -mają problem z koordynacją rąk podczas czynności manipulacyjnych. - nieprawidłowo trzymają ołówek, długopis - unikają dotykania niektórych faktur. Dzięki terapii ręki dostarczamy wrażeń dotykowych różnych faktur, struktur i kształtów, naukę ich rozpoznawania. Prowadzimy naukę koncentracji, skupienia uwagi. Wzrasta samodzielność i niezależność w czynnościach samoobsługowych. Poprawia koordynację oko-ręka i uczy prawidłowego chwytu. Terapia polega na badaniu i ocenie za pomocą formularza do badania kończyny górnej i indywidualnie dobranych ćwiczeń rehabilitacyjnych.
115 zł / 45 min
Zajęcia AAC
Zajęcia mają formę indywidualną. Przeznaczone są dla osób z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się. Ich celem jest m. in. rozwój umiejętności przekazu informacji, sposobów budowania wypowiedzi, współgrania Użytkownika AAC z Partnerem komunikacji, wdrażanie do stosowania indywidualnych pomocy komunikacyjnych, wspomaganie Rodziców do funkcjonalnego wykorzystywania AAC w środowisku domowym. Na pierwszym spotkaniu prowadzony jest wywiad z Rodzicem dotyczący diagnozy specjalistycznej, dotychczasowych doświadczeń AAC (umiejętności komunikacyjnych, podejmowanych rozwiązań terapeutycznych, stosowanych narzędzi do porozumiewania się, itp.) oraz obserwacja Użytkownika w sytuacjach swobodnych i zadaniowych.
120 zł / 45 min

Nasi specjaliści

Sandra Wilfort

Sandra Wilfort

Psycholog dzieci i młodzieży oraz trener TUS. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz wiele kursów i szkoleń zawodowych.

Na co dzień pracuje z osobami z wieloraką niepełnosprawnością, a także z dziećmi w wieku przedszkolnym w normie intelektualnej, współpracuje z rodzicami oraz nauczycielami udzielając konsultacji wychowawczych, tworzę własne scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne.

Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dopasowane do wieku i możliwości dzieci.

Uwielbia wspierać i dodawać mocy innym, jednocześnie pomagając pokonać napotkane w życiu trudności. Wierzy w ludzi i ich dobro, starając się zawsze dostrzegać pozytywy.

Anna Augustyniak

Anna Augustyniak

Absolwentka pedagogiki społecznej i logopedii z emisją głosu na Uniwersytecie Łódzkim.

Logopedia to jej pasja. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym, a także z dorosłymi. Na co dzień pracuje z osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym, a także dziećmi w normie rozwojowej w jednym z radomskich przedszkoli.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę z zakresu logopedii uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach o tematyce wędzidełek, terapii miofunkcjonalnej, masażu logopedycznego, a także opóźnionego rozwoju mowy, czy seplenienia międzyzębowego.

Ewa Wójcik

Ewa Wójcik

Mgr fizjoterapii. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Kielcach na wydziale Nauk o Zdrowiu.

Na co dzień pracuję z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz pacjentem neurologicznym.

Podczas swojego stażu pracy ukończyłam wiele kursów i szkoleń m.in. Terapia manualna wg. Lewitta ( A,B,C), Skoliozy- badanie i terapia, Terapia Ręki (I i II stopień), praca z pacjentem neurologicznym i ortopedycznym.
W pracy z pacjentem kieruje się indywidualnym podejściem, starannie wsłuchując się w zaistniałe problemy.

Dba o to, aby rehabilitacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze również z edukacją i angażowaniem rodziców w proces rehabilitacji. Praca z dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji.

Skupia się na problemie dziecka i dobiera odpowiednie formy terapii.

Aleksandra Wójcik

Aleksandra Wójcik

Mgr oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunku: Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna. Na co dzień pracuje z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Ukończyła wiele kursów oraz studiów m.in.: edukacja wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne, pedagogikę specjalną - surdopedagogikę, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), rozwój sensoryczno-motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym, terapię ręki stopień I i II, alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, metoda Montessori. W swej pracy prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne, dostosowując zajęcia oraz ćwiczenia do możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Jest osobą cierpliwą, empatyczną oraz odpowiedzialną. Uwielbia pracę z dziećmi, ponieważ daje jej ona wiele radości oraz satysfakcji

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach odpłatnych proponowanych przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu.

Dla Kogo zajęcia!

– z zajęć odpłatnych mogą korzystać wszystkie chętne osoby, które czują potrzebę konsultacji ze specjalistą,

– z zajęć odpłatnych mogą korzystać, nie tylko osoby związane ze Stowarzyszeniem Budujemy Przystań w Radomiu,

– spotkanie ze specjalistą pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości związanych z prawidłowym rozwojem, dostarczy praktycznych wskazówek wychowawczych lub terapeutycznych,

– na dziecko można poczekać w poczekalni lub przed budynkiem gdzie znajduje się ogród sensoryczny,

– opłata za spotkanie ze specjalistą jest pobierana przed konsultacją,

– prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu 10 minut
przed zaplanowaną godziną wizyty. Pozwoli to Państwu na
spokojną rejestrację, dokonanie opłaty oraz odebranie faktury.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu.

Tel. 48 3343505

You are currently viewing Zajęcia odpłatne
Zajęcia odpłatne