Dziękujemy za dotację.

DZIĘKUJEMY TWOJA POMOC JEST BARDZO WAŻNA
POMAGA NAM BUDOWAĆ LEPSZY ŚWIAT DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI