Zespół Przystani

Zespół Przystani tworzą ludzie, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują wizję i misję Stowarzyszenia, są wśród nas oligofrenopedagodzy, terapeuci, rehabilitanci, logopedzi, psychologowie oraz asystenci nauczycieli. Razem działamy dla dobra osób z niepełnosprawnościami.

Zespół Menedżerów

Anna Boruta – Dyrektor Zespołu Placówek Przystani

Monika Kępczyńska – Wicedyrektor Zespołu Placówek Przystani

Katarzyna Nowak – Kierownik Sekretariatu Szkoły

Kadra Przystani

•  Małgorzata Bednarczyk – asystent nauczyciela

•  Monika Mucha – asystent nauczyciela

•  Danuta Dąbrowska – asystent nauczyciela

•  Dorota Demska – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

•  Anna Boruta – oligofrenopedagog, specjalista AAC

•  Justyna Drużdżel – obsługa

•  Justyna Głuchowska – specjalista IODO, oligofrenopedagog

•  Aneta Jakubowska – lider zespołu artystycznego,       oligofrenopedagog

•  Norbert Kacprzak – oligofrenopedagog, terapeuta muzyki

•  Żaneta Pluta – oligofrenopedagog

•  Dorota Pluta – oligofrenopedagog, specjalista Tomatisa

•  Karolina Belowska – oligofrenopedagog

•  Marta Rozińska – pielęgniarka

•  Anna Augustyniak – logopeda, oligofrenopedagog

•  Anna Warzyńska – oligofrenopedagog

•  Sandra Wilfort – psycholog

•  Bogusława Wójcicka – pielęgniarka

•  Aleksandra Wójcik – oligofrenopedagog

•  Anna Zabrzuch – obsługa

•  Beata Ziembicka – nauczyciel bibliotekarz

• Aleksandra Cielniak – logopeda, oligofrenopedagog

• Anna Maciejewska – asystent nauczyciela

• Sylwia Zalewska – asystent nauczyciela

• Beata Frączyk – księgowość i kadry

• Ewa Wójcik – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog

• Magdalena Piechowicz – asystent nauczyciela

• Mariola Bielawska – asystent nauczyciela