Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) w Radomiu

Czy wiesz co jest największą i najważniejszą potrzebą każdego człowieka? Tlen, woda, jedzenie, potrzeba akceptacji? Tak to wszystko jest ważne, bardzo ważne jednak najważniejsza jest komunikacja.

ACC - Komunikacja alternatywna i wspomagającaKiedy nie mamy możliwości komunikacji nie możemy poprosić o tlen, wodę, jedzenie nie nawiążemy relacji z drugim człowiekiem.

Człowiek dzięki mowie poznaje otaczający go świat, wyraża swoje potrzeby, oczekiwania, emocje, buduje własną tożsamość, zawiera nowe znajomości. Natomiast osoby niemówiące lub posługujące się mową w ograniczonym zakresie wymagają w tym celu zastosowania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC – Augmentative Alternative Communication).

Głównym celem terapii w zakresie AAC jest umożliwienie osobom z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się rozwoju umiejętności komunikowania się z otoczeniem.

Podejmując działania dążymy do uzupełnienia lub zastąpienia zaburzonej mowy naszych uczniów. Słowa, które są niemożliwe do wypowiedzenia zostają wsparte mimiką, gestami (naturalnymi lub Makaton) lub/i symbolami (przestrzenno – dotykowymi, fotografiami, PCS, Piktogramami).

W tym celu realizujemy strategie komunikacyjne przygotowywane przez zespół naszych specjalistów, które początkowo związane są z treściami szczególnie motywującymi uczniów do aktywności i wynikającymi z ich indywidualnych zainteresowań.

AAC szkoła w RadomiuW dalszej terapii strategie są stopniowo i systematycznie rozbudowywane obejmując również umiejętności szkolne (czytanie, pisanie czy liczenie). W terapii stosujemy również wysoką technologię. Nasi uczniowie korzystają z komunikatorów, odtwarzających nagrany głos oraz laptopów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowania i syntezatory mowy. Dzięki nim są słyszalni i bardziej niezależni. Terapię prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej.

Wszystkie strategie komunikacyjne konsultujemy z dr Magdaleną Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowanym neurologopedą, specjalistą ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Skontaktuj się z nami:

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu

ul. Wośnicka 125c 26-600 Radom

Tel: +48 334 35 05

biuro@budujemyprzystan.org

Close Menu