Terapia Psychologiczna

terapia psychologiczna radom

Terapia psychologiczna

Czym jest w naszej placówce Terapia Psychologiczna?

Zajęcia psychologiczne w naszej placówce są prowadzone na każdym etapie kształcenia: tj. w przedszkolu, szkole podstawowej oraz szkole przysposobienia do pracy. Odbywają się one w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych.

Terapia dopasowana jest zawsze do indywidualnie rozpoznanych potrzeb naszych uczniów oraz bazuje na ich mocnych stronach.

Zajęcia psychologiczne mają charakter wieloprofilowy, m.in:

– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,

– uspołecznianie,

– praca z zachowaniami trudnymi,

– inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,

– budowanie poczucia sprawstwa, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Stosowana jest także psychoedukacja rodziców oraz wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w kryzysach lub trudnych sytuacjach życiowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

tel. 48 3343505

lub

biuro@budujemyprzystan.org