Przedszkole Specjalne w Radomiu

Przedszkole Specjalne Przystani to miejsce, gdzie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, ruchowymi oraz intelektualnymi znajdują bezpieczeństwo oraz edukację i terapię odpowiednio dostosowaną do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.
Szczególną troską otaczamy dzieci niemówiące oraz z poważnymi zaburzeniami mowy, związanymi z ich niepełnosprawnościami – specjalizujemy się w Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC.Przedszkole specjalne Radom

W naszym przedszkolu specjalnym pracujemy w małych, czteroosobowych grupach, z zastosowaniem różnorodnych metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi naszych przedszkolaków.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno Terapeutycznym oraz Programem Rozwoju Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej przygotowanym przez zespół specjalistów, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Nasza codzienna praca w przedszkolu specjalnym skupia się na usprawnianiu ruchowym dzieci, nauce dokonywania przez nich wyborów, wyrażania swoich uczuć i potrzeb. Dążymy do tego, aby mogły żyć pełnią życia i spełniały swoje marzenia.

Przedszkole specjalne w RadomiuZAPEWNIAMY:

• nieodpłatne działania edukacyjno – terapeutyczne,

• współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą,

• możliwość kontynuowania nauki w jednym, przyjaznym otoczeniu na wszystkich etapach edukacyjnych,

• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej,

• imprezy i wycieczki szkolne,

• rozwijanie pasji i zainteresowań naszych uczniów,

• opiekę medyczną,

• wsparcie dla rodziców (spotkania, zajęcia otwarte, konsultacje, warsztaty, szkolenia oraz pomoc indywidualną w sytuacjach kryzysowych).

Nasze Przedszkole Specjalne czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00

Prowadzimy także zimowiska oraz półkolonie letnie dla naszych przedszkolaków.

Chcesz zapisać swoje dziecko do naszego Przedszkola Specjalnego w Radomiu? Skontaktuj się z nami:

Sekretariat Przedszkola Specjalnego

ul. Wośnicka 125c 26-600 Radom

Tel: +48 334 35 05

biuro@budujemyprzystan.org