Terapia Tomatisa

Terapia Tomatisa Radom

Terapia Tomatisa

Czym jest trening słuchowy metodą prof. A.A. Tomatisa?

Trening słuchowy metodą prof. A.A. Tomatisa jest metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej, a w skrócie metodą kształcenia uwagi słuchowej. Jak sama nazwa podpowiada została stworzona przez francuskiego otolaryngologa, neurologa i foniatrę – prof. Alfreda Tomatisa.

Trening tą metodą polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego, poprzez „ucho elektroniczne”, będące idealnym modelem ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości (pobudzającej nasz umysł). Podczas treningu składającego się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do słuchającego zarówno drogą powietrzną, jak i kostną. Ze względu na bogactwo dźwięków w pełnym zakresie częstotliwości, do słuchania wykorzystywana jest muzyka Mozarta, chorały gregoriańskie oraz walce.

Co jest celem terapii metodą prof. A. A. Tomatisa?

Główny cel terapii to mikrogimnastyka mięśni ucha, poprzez wykorzystanie efektu tzw. bramkowania, czyli przechodzenia ze stanu spoczynkowego słuchania w stan słuchania aktywnego. Przyczynia się to do wypracowania, a także utrwalenia prawidłowego wzorca uwagi słuchowej. Zadaniem treningu słuchowego jest wspieranie funkcji słuchowej, co przyczynia się do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, rozwijania zdolności językowych i komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Usprawnianie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności percepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.

Komu dedykowany jest ten trening?

Trening słuchowy przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Terapią powinny zostać objęte:

• dzieci z trudnościami szkolnymi, takimi jak: zaburzenia uwagi, koncentracji, mowy, dysleksja;

• dzieci autystyczne;

• dzieci z zaburzeniami koordynacji sensomotorycznej;

• osoby dorosłe żyjące w stresie;

• osoby dorosłe z zaburzeniami pamięci, depresją, czy brakiem energii;

• osoby dorosłe zawodowo pracujące głosem (aktorzy, nauczyciele, śpiewacy);

• osoby uczące się języków obcych;

• kobiety w zaawansowanej ciąży.

Jak przebiega terapia metodą prof. A.A. Tomatisa?

Terapia poprzedzona jest testem uwagi i lateralizacji słuchowej, czyli badaniem za pomocą audiometru. Pomaga ono w określeniu stopnia uwagi słuchowej oraz dominującego ucha. Następnie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicami. Na tej podstawie opracowuje się program dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Minimalny czas trwania treningu wynosi 15 dni plus 8 kolejnych, z 3-5 tygodniową przerwą pomiędzy tymi dwoma etapami. Ćwiczenia trwają po 2 godziny dziennie.

W terapii używany jest sprzęt przetwarzający dźwięk w sposób analogowy. Stosowanie „uproszczonych” wersji sprzętu, opartych na technologii cyfrowej, jest niezgodny z założeniami metody prof. A. A. Tomatisa.

W naszych placówkach Terapia Tomatisa stosowana jest u dzieci uczęszczających na Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkolu Specjalnym, Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy Specjalnej. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

tel. 48 3343505

lub

biuro@budujemyprzystan.org