Udostępniamy statuty szkół wchodzących w skład naszego Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych
Specjalnych oraz inne dokumenty regulujące pracę Zespołu.

Statuty szkolne

Pliki do pobrania Data dodania Wielkość
Statut_ZNPOS.pdf 2017-12-01 282.09 KB
Status_Przedszkola.pdf 2017-12-01 211.84 KB
Statut_Szkola_Podstawowa.pdf 2017-12-01 233.87 KB
Statut_Szkola-Przysposabiajaca_Do_Pracy.pdf 2017-12-01 233.87 KB

Regulaminy, uchwały, programy

Pliki do pobrania Data dodania Wielkość
Program_Wychowawczo-Profilaktyczny(pdp).pdf 2017-08-29 83.01 KB
Program_Wychowawczo_Profilaktyczny(szkoła_podstawowa).pdf 2017-08-29 91.12 KB
regulamin_rady_pedagogicznej.pdf 2013-10-15 121.96 KB