Udostępniamy statuty szkół wchodzących w skład naszego Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych
Specjalnych oraz inne dokumenty regulujące pracę Zespołu.

Statuty szkolne

Pliki do pobrania Data dodania Wielkość
Statut_ZNPOS.pdf 2022-21-10 12 MB
Status_Przedszkola.pdf 2017-12-01 10 MB
Statut_Szkola_Podstawowa.pdf 2022-21-10 10 MB
Statut_Szkola-Przysposabiajaca_Do_Pracy.pdf 2022-21-10 10 MB

Regulaminy, uchwały, programy

Pliki do pobrania Data dodania Wielkość
Program_Wychowawczo-Profilaktyczny(pdp).pdf 2017-08-29 83.01 KB
Program_Wychowawczo_Profilaktyczny(szkoła_podstawowa).pdf 2017-08-29 91.12 KB
regulamin_rady_pedagogicznej.pdf 2013-10-15 121.96 KB

Polityka ochrony dzieci w ZNPOS

PLIKI DO POBRANIA

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem(POD) Polityka-ochrony-dzieci-w-ZNPOS.pdf