NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 
Nasze placówki zapewniają:
🔸kameralne grupy,
🔸wykwalifikowaną kadrę oligofrenopedagogów,
🔸zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami: rehabilitantem, logopedą, psychologiem, terapeutą AAC,
🔸codzienną opiekę pielęgniarki.
➡️Jako placówka wyróżniamy się wprowadzaniem i rozwijaniem indywidualnych systemów komunikacyjnych dla osób niemówiących w oparciu o niską i wysoką technologię: książki papierowe, komunikatory, tablety, eye-trackery.
Stosujemy też terapię z wykorzystaniem urządzenia C-eye sterowanego ruchem gałek ocznych.
➡️Codzienne zajęcia i terapie odbywają się zarówno w klasach szkolnych, jak i sali doświadczania świata, sali SI, nowo powstałym ogrodzie sensorycznym, gabinetach specjalistycznych i salach rehabilitacyjnych.
🔵W naszym przedszkolu dzieci uczą się poprzez zabawę i doświadczanie. Prowadzimy zajęcia muzyczne, plastyczne, kulinarne, wykorzystujemy metody: porannego kręgu, Knillów, Weroniki Sherborn.
🟡W oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych stawiamy na polisensoryczne doświadczanie świata, wzbudzanie zainteresowania otoczeniem oraz zaspokajania podstawowych potrzeb.
🟣W klasach przysposabiających do pracy stawiamy na naukę praktycznych umiejętności życiowych. Uczniowie gotują, pieką, uczą się prać i prasować, drukować i laminować dokumenty, sadzić rośliny, warzywa i owoce.
➡️Każda sala wyposażona jest w sufitowy system podnoszenia LUNA, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo podczas przenoszenia uczniów.
➡️Cały budynek dostosowany jest do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami: podjazdy, winda, specjalistycznie wyposażona łazienka (leżanka, regulowana umywalka).
🔶Nasza placówka kieruje się przede wszystkim bezpieczeństwem i wszechstronnym rozwojem osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy Państwa dzieciom edukację, terapię oraz opiekę na najwyższym poziomie.
🔴Dokumentami niezbędnymi do przyjęcia do placówki są:
– podanie z prośbą o przyjęcie ,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną) .
Rekrutacja trwa cały rok.
Jeśli chcą Państwo zobaczyć naszą placówkę
zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 48 334 35 05
 
You are currently viewing NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025