PROJEKT ,,LAPTOP DLA UCZNIA”

PROJEKT ,,LAPTOP DLA UCZNIA”
W ramach programu “Laptop dla ucznia” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji uczniowie klasy IV otrzymają na własność bezpłatny laptop.
Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.
Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.
 
You are currently viewing PROJEKT ,,LAPTOP DLA UCZNIA”