Szkoła


Szkoła 14/05/2015

 

W ZNPOS w wielospecjalistycznej terapii uczestniczą dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa oraz z innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii.

Szczególną troską otaczamy dzieci niemówiące i z poważnymi zaburzeniami mowy, związanymi z porażeniem mózgowym lub zespołami genetycznymi. Wraz z rodzicami poszukujemy najlepszych sposobów porozumiewania się, rozwijania interakcji i form aktywności stymulujących rozwój komunikacji. Zwracamy uwagę na kształtowanie poczucia tożsamości dziecka, jego podmiotowości i sprawczości.

Do Zespołu mogą uczęszczać uczniowie oraz dzieci z normą intelektualną bądź niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z dysfunkcjami w zakresie narządu ruchu, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Oddziałach Przedszkolnych przebywają dzieci w wieku 2,5 – 9 lat, którym oferujemy zajęcia grupowe w zakresie wychowania przedszkolnego oraz rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wszystkie zajęcia realizowane są w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.

W klasach Szkoły Podstawowej prowadzimy nauczanie na I etapie edukacyjnym (klasy 1-3) i II etapie edukacyjnym (klasy 4 – 8).
Dla uczniów, którzy ukończą szkołę podstawową proponujemy naukę w 3-letniej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie pobierają naukę podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych i zajęć opiekuńczo–wychowawczych. Są to zajęcia dostosowane do ich potrzeb, a realizowane w formie indywidualnej lub grupowej. Wszystkie zajęcia realizowane są w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.

W 2017 roku uruchomiliśmy oddział Rewalidacyjno – Wychowawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.


W toku codziennej edukacji staramy się wyposażyć naszych uczniów w szereg niezbędnych w codziennym życiu wiadomości i umiejętności. Bardzo duży nacisk kładziemy na samodzielność na miarę indywidualnych możliwości.


Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych
ul. Wośnicka 125 C
26-600 Radom
tel. (48) 334-35-05 (w godzinach od 7:30 - 16:00)


Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych prowadzony przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań działa na podstawie wpisów do ewidencji szkół prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia oraz pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Warto zobaczyć

 • Praca, praca, praca... 06/09/2018
  Praca, praca, praca...

  Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz podnosić swoje kompetencje zawodowe u nas możesz zacząć realizować siebie. Stowarzyszenie Budujemy Przystań poszukuje osoby na stanowisko ASYSTENT NAUCZYCIELA

Z bloga

 • Zabawy w naśladowanie
  Relacje między dziećmi we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka po wakacjach widocznie się umocniły; Franek i Natalia bawią się w karmienie lali, zabawę opartą na czynnościach…
  19Wrz
 • Czy lekarze boją się pacjentów z niepełnosprawnościami?
  ,,Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz” pisał kiedyś J. Kochanowski. Słowa poety, wciąż aktualne , bo nie ma ważniejszej rzeczy…
  11Maj

O Stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu powstało w 2011 roku i rozpoczęło działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Od roku 2012 prowadzi Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, w budynku dawnego internatu Szkół Agrotechniczych, przy ulicy Wośnickiej 125c.
Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła" oraz uczestniczymy w Akcji ,,1% dla mojej szkoły". Zapoznaj się ze sprawozdaniem.
Jesteśmy członkami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, której misją jest porozumienie na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce (www.siecmpd.pl).

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Budujemy Przystań / Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych

 • ul. Wośnicka 125c
  26-600 Radom

 • +48 48 3343505

 • budujemyprzystan@gmail.com