Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 14/05/2015

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przyjmujemy dzieci zamieszkałe na terenie miasta Radomia i w pobliskich miejscowościach,  w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.


Każde dziecko może być objęte terapią w wymiarze od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.  Konsultacje i zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju są finansowane przez Urząd Miasta Radomia. Rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia jest „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

W ZNPOS w wielospecjalistycznej terapii uczestniczą dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa oraz z innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii. Wiele spośród nich ma zaburzenia lub opóźnienia rozwoju poznawczego, mowy, dużej i małej motoryki, integracji sensorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz rozwoju społecznego.

Szczególną troską otaczamy dzieci niemówiące i z poważnymi zaburzeniami mowy związanymi z porażeniem mózgowym lub zespołami genetycznymi. Wraz z rodzicami poszukujemy najlepszych sposobów porozumiewania się, rozwijania interakcji i form aktywności stymulujących rozwój komunikacji. Zwracamy uwagę na kształtowanie poczucia tożsamości dziecka, jego podmiotowości i sprawczości.


     Ważnym elementem terapii w Zespole WWR jest współpraca z rodzicami i rodziną dziecka. To rodzice znają najlepiej swoje dziecko, są z nim silnie związani i spędzają z nim najwięcej czasu. Rodzice są pełnoprawnymi członkami Zespołu. Terapeuci z uwagą i szacunkiem odnoszą się do ich potrzeb, oczekiwań, sugestii i pytań.


Terapeuci poszukują, odkrywają i podpowiadają rodzicom między innymi:

 • jak wspólnie spędzać czas z dzieckiem wspierając jednocześnie jego rozwój,
 • w jaki sposób porozumieć się z dzieckiem z zaburzeniami mowy,
 • jak dostosować sprzęt specjalistyczny do potrzeb dziecka,
 • w jaki sposób wspierać naukę prawidłowego jedzenia i picia.

Dążymy do tego, by w zależności od potrzeb dziecka i rodziny, w skład Zespołu WWR wchodzili poza rodzicami dziecka różni specjaliści, zespół tworzą:
- psycholog – opracowuje diagnozę psychologiczną dziecka, prowadzi konsultacje oraz zajęcia terapeutyczne,
- pedagog specjalny – prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka,
- neurologopeda/logopeda – zajmuje się terapią mowy i rozwijaniem umiejętności porozumiewania się oraz terapią karmienia,
- rehabilitant – zajmuje się doborem pozycji dziecka, która umożliwia optymalną aktywność ruchową w czasie zajęć, prowadzi zajęcia ruchowe, pomaga w adaptacji środowiska domowego do potrzeb i możliwości dziecka.

Terapeuci podczas co tygodniowych spotkań opracowują i aktualizują diagnozę umiejętności dziecka oraz indywidualny program wspierania jego rozwoju, a także poszukują aktywności pozostających w sferze najbliższego rozwoju dziecka,

     Wszystkie zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zabawy, do której włączony jest także rodzic. Celem ćwiczeń poprzez zabawę jest usprawnianie funkcji poznawczych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej, umiejętności grafomotorycznych, rozumienia sytuacji społecznych. Stosowane przez terapeutów pomoce dydaktyczne są w pełni dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

W strukturze zajęć znajdują się:

 • indywidualne zajęcia dla dziecka w obecności rodzica, (czasem także rodzeństwa lub dziadków),
 • konsultacje specjalistyczne dla rodzica z psychologiem, neurologopedą/logopedą lub rehabilitantem,
 • grupowe zajęcia komunikacyjne dla 2-3 dzieci z udziałem rodziców i/lub rodzeństwa,
 • zajęcia w małych grupach terapeutycznych (2 – 5 dzieci), mające na celu przygotowanie dziecka do adaptacji w placówkach przedszkolnych,
 • grupa wsparcia dla rodziców prowadzona przez psychologa,
 • warsztaty i szkolenia dla rodziców.

Podczas zajęć stosowane są między innymi następujące metody terapii:
- komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) – wpiera rozwój mowy oraz porozumiewania się rodzica z dzieckiem,
- stymulacja wielozmysłowa – prowadzi u wielu dzieci do poprawy koncentracji uwagi, koordynacji funkcjonowania zmysłów, rozwija działania celowe,
- ruch rozwijający W. Sherborne – zwiększa orientację dziecka w schemacie ciała i przestrzeni, stanowi propozycję ciekawych form zabaw ruchowych z dzieckiem dla rodziców i rodzeństwa,
- elementy NDT – poszukiwanie pozycji umożliwiającej zwiększenie aktywności własnej dziecka podczas zajęć, dobieranie odpowiednich sprzętów (siedzisk, wózków),
- terapia karmienia – ustalanie zasad i sposobów prawidłowego karmienia dziecka przez rodzica.

Rodziców, których niepokoi rozwój ruchowy, komunikacji i języka dziecka zapraszamy na konsultacje do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Im wcześniej podejmiemy działania wspierające rozwój dziecka z niepełnosprawnością, tym większe stwarzamy szanse na wyrównanie jego deficytów rozwojowych oraz uniknięcie błędów i zaniedbań utrudniających dalszą edukację dziecka.


W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny.
Numer telefonu: 733 493 650
Kierownik Zespołu WWRD – Aleksandra Cielniak

 

 

Warto zobaczyć

 • Praca, praca, praca... 06/09/2018
  Praca, praca, praca...

  Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz podnosić swoje kompetencje zawodowe u nas możesz zacząć realizować siebie. Stowarzyszenie Budujemy Przystań poszukuje osoby na stanowisko ASYSTENT NAUCZYCIELA

Z bloga

 • Zabawy w naśladowanie
  Relacje między dziećmi we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka po wakacjach widocznie się umocniły; Franek i Natalia bawią się w karmienie lali, zabawę opartą na czynnościach…
  19Wrz
 • Czy lekarze boją się pacjentów z niepełnosprawnościami?
  ,,Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz” pisał kiedyś J. Kochanowski. Słowa poety, wciąż aktualne , bo nie ma ważniejszej rzeczy…
  11Maj

O Stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie "Budujemy Przystań" w Radomiu powstało w 2011 roku i rozpoczęło działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Od roku 2012 prowadzi Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu, w budynku dawnego internatu Szkół Agrotechniczych, przy ulicy Wośnickiej 125c.
Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła" oraz uczestniczymy w Akcji ,,1% dla mojej szkoły". Zapoznaj się ze sprawozdaniem.
Jesteśmy członkami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, której misją jest porozumienie na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce (www.siecmpd.pl).

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Budujemy Przystań / Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych

 • ul. Wośnicka 125c
  26-600 Radom

 • +48 48 3343505

 • budujemyprzystan@gmail.com